[உபுண்டு தமிழகம்]வேலூருக்கும் வந்தது உபுண்டு வேட்கை..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Dec 16 03:07:04 GMT 2008


வணக்கம்,

வரும் ஞாயிற்றுக் கிழமை வேலூர் மாநகரம் உபுண்டு அறிமுக நிகழச்சியை
காணவுள்ளது. விவரங்கள் விரைவில்.

--
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list