[உபுண்டு தமிழகம்]வேலூருக்கும் வந்தது உபுண்டு வேட்கை..

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Dec 21 07:44:10 GMT 2008


என்னா ஆமாச்சு, கொஞ்ச நாளா பட்டை கிள்ளப்பறீங்க!
வாழ்த்துக்கள்!

திவா

2008/12/19 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>

> 2008/12/16 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:
> > வணக்கம்,
>


-- 
My blogs:(all in Tamil)
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://chitirampesuthati.blogspot.com/
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081221/ffc458ec/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list