[உபுண்டு தமிழகம்]புதிய தள நிர்வாகி

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sun Dec 14 12:26:37 GMT 2008


வணக்கம்,

நமது இணைதளத்தை நிறைவான முறையில் பராமரிக்க சிவாஜி முன்வந்துள்ளார். இவர்
ஜெயா பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்.

--
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list