[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு 8.04 - அதிக கால ஆதரவு - ஹார்டி ஹெரான் வெளியீட்டு அறிவிப்பு...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Thu Apr 24 14:27:46 BST 2008


வணக்கம்,

உபுண்டுவின் ஹார்டி ஹெரான் 8.04 அதிக கால ஆதரவு வழங்கல் வெளியிடப்பட்டது. இது
பற்றி கனோனிகல் நிறுவனம் வழங்கிய அறிவிப்பினை உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின்
சார்பில் அறிவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். உபுண்டு உடனான உங்கள் பயணம்
சிறக்க வாழ்த்துக்கள்.

அறிவிப்பின் தமிழாக்கம்: http://ubuntu-tam.org/vaasal/?q=node/33

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080424/64747549/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list