[உபுண்டு தமிழகம்]தட்டச்சு பலகையைத் திரையில் காண..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Sun Sep 9 08:43:05 BST 2007


நண்பர்களே,

xkb முறையில்  தட்டெழுதுகிற பொழுது,  அப்பலகைகளின்  விசையமைப்பை  திரையில்
பார்த்த வாரே  தட்தெழுத  செய்ய வேண்டிய  மாற்றங்கள் என்ன?

முன்பு ஒரு முறை  செய்த நினைவிருக்கின்றது... யாராவது வழி சொல்லுங்களேன்!

தமிழ் யுனிகோட் விசைக் கோலம் தேர்வு செய்கிறேன் என வைத்துக் கொண்டால்
விசையமைப்பு  திரையில் தெரிய வேண்டும்.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070909/d571b16c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list