[உபுண்டு தமிழகம்]கேள்வியும் பதிலும்..

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Wed Jan 31 01:25:47 GMT 2007


On Wed, 2007-01-31 at 06:16 +0530, Tirumurti Vasudevan wrote:
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/%E0%AE%89%E0%AE%AA%
> E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%
> BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%
> AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D:%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%BF

நன்றி.

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/உபுண்டு_தமிழ்_விகி_துணைவன்

பக்கத்தில் இணைப்பினை  கொடுக்கத் தான் கேடுருந்தேன்.


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list