[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர சந்திப்பு...

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sat Feb 24 18:56:30 GMT 2007


வணக்கம்,

உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர சந்திப்பு விவரம். 

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC_உரையாடற்_தொகுப்பு/25_பிப்ரவரி_2007

கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://aamachu.blogspot.com
----
கௌந்தேயா! குறைகள் தோன்றினாலும் இயல்பாய் நாம் ஏற்றெடுத்த வேலையைக்
கைவிட்டு  விடக் கூடாது. ஏனெனில் புகைமூட்டம் நெருப்பைச் சுற்றி இருப்பது
போல் நல்ல வேலையைக் குறைகளும் குற்றங்களும் சூழ்ந்திருக்கும். - கண்ணன்
More information about the Ubuntu-tam mailing list