[உபுண்டு தமிழகம்]கேடீயீ தமிழாக்கம்...

Ramachandran Krishnan mpkram at gmail.com
Mon Feb 19 14:25:29 GMT 2007


ji,

nandri for ur kind messages

i need ur mobile number ji


On 2/19/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> கேடீயீ  தமிழாக்கம் செய்ய நாம் பொறுப்பேற்றிருப்பது அனைவரும்  அறிந்ததே....
>
> இது வரை http://websvn.kde.org/trunk/l10n/ முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கி
> தமிழாக்கம் செய்து வந்தோம். இனிட் கே டீ யீ 4 வெளியீட்டுக்கு போகிறபடியால்
> http://websvn.kde.org/branches/work/kde4-l10n/ முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கி
> தமிழாக்கம் செய்ய பரிந்துரைகள் செய்யப் பட்டுள்ளன.
>
> மேலும்  இன்னுறை  இதனை நேர்த்தியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் எனத்
> திட்டமிட்டோம். இதற்காக 2008 ம் வருடம் பிறக்கும் தமிழ் புத்தாண்டை இலக்காகக்
> கொள்ளலாம் என முடிவு செய்யப்  பட்டது. இந்த பத்து பேர் கொண்ட குழு வேறெதிலும்
> கவனம் கொடுக்காமல் கேடீயீ தமிழாக்கதிற்காக மட்டும்  நேரம் கொடுப்பது
> எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
>
> இடைமுகப்போடு ஆவணமாக்கலிலுும் சமமான கவனம் கொடுத்து இம்முறை தமிழாக்கம்
> செய்ய முடிவு செய்யப் பட்டுளது. வாராந்திர தமிழாக்கத்திற்கான  IRC இரையாடலில்
> பங்கு கொண்டு அவ்வார தமிழாக்கதிற்கான நிலையினை தெரிவிப்பது முதலியன தமிழாக்கம்
> செய்ய விரும்பும் தன்னார்வி களிடமிருந்து  கோரப் படும் குறந்த பட்ச
> எதிர்பார்ப்பு.
>
> பத்து பேர் கொண்ட குழு பரிந்துரைக்கப் பட்டது. சோர்ஸ்பொர்ஜில்
> https://sourceforge.net/projects/kde-tamizh என்ற திட்டமும்  பதிவு செய்யப்
> பட்டு அனுமதியும் கிடைக்கப் பெற்றது.
>
> மேற் கொண்டு செய்ய வேண்டியது குறித்து விரைவில் மடலிடுகின்றோம். கேடியீ
> தமிழாக்கம் செய்ய உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
>
> http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=ta
>
> நன்றி.
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
K.ThamizhRamachandran
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070219/d62e5e48/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list