[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர தமிழாக்க ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Wed Feb 21 03:21:34 GMT 2007


வணக்கம்,

இவ்வார தமிழாக்க ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் குறித்த விகி பக்கத்தின் இணைப்பு வருமாறு.

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC உரையாடற்
தொகுப்பு/24_பிப்ரவரி_2007

விவாதத்தில் பங்கு கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070221/9703de2f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list