[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர இணைய உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sun Feb 18 02:52:10 GMT 2007


வணக்கம்....

தேதி: 18 பிப்ரவரி 2007, ஞாயிற்றுக் கிழமை

நேரம்:  இந்திய நேரம் இரவு 8.00 லிருந்து 9.00 மணி வரை

வாயில்: #ubuntu-tam

விவாதப் பொருள்: கேடீயீ  தமிழாக்கம், சொல் திருத்தியின் அவசியம், தமிழக உப
குழுக்கள்...

அனைவரும் கலந்து கொள்ள அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

அன்புடன்,
ஆமாச்சு.

More information about the Ubuntu-tam mailing list