[உபுண்டு தமிழகம்]ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் - "நினைவூட்ட"

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Apr 28 07:37:32 BST 2007


வணக்கம்,

வரும் நாட்களில்  நிகழவிருக்கும் உபுண்டு தமிழ் குழும ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்களின்
விவரம் வருமாறு..

   - வாயில்: #ubuntu-tam
   - வழங்கி: irc.freenode.net

தமிழாக்கம் குறித்த சந்திப்பு

   - தேதி: 28/04/2006, சனிக்கிழமை  மாலை 2.00 மணிக்கு (இந்திய நேரம்)

தமிழ் குழும வாராந்திர சந்திப்பு

   - தேதி: 29/04/2006, ஞாயிற்றுக்கிழமை  இரவு 8.00 மணிக்கு (இந்திய நேரம்)

மேலும் விவரங்களுக்கு : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972

நன்றி...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070428/99df5caa/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list