[உபுண்டு தமிழகம்][அறிவிப்பு] ஃபைஸ்டி குறுவட்டுகள்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Apr 28 07:29:33 BST 2007


On 4/28/07, ramkumar lakshminarayanan <rajaramcomputers at gmail.com> wrote:
>
> Dear Amachu,
>
> Thanks for your mail.
>
> Can you please send me the CD to the following Address
>
>

தாங்கள் குறிப்பிட்ட முகவரிக்கு விரைவில் அனுப்பிவைக்கிறோம்.

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070428/119f3a2d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list