[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Apr 22 14:13:13 BST 2007


தங்களின் நினைவிற்காக....

On 4/19/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> உபுண்டு தமிழ் குழுமம்
> வாராந்திர IRC உரையாடல்
>
> ஐ.ஆர்.சி வாயில்  : #ubuntu-tam
> வழங்கி            : irc.freenode.net
>
> அடுத்து நிகழவிருக்கும் ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்கள் மற்றும் முந்தைய ஐ.ஆர்.சி
> உரையாடல்களின் தொகுப்புகள் குறித்து அறிய..
>
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC_ உரையாடற்_தொகுப்பு
>
> உபுண்டு நிறுவியிருந்தால் கெய்ம் மூலம் இணையலாம்:
> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=347312
>
> கேயுபுண்டு நிறுவியிருந்தால் கான்வர்சேஷன் மூலம் இணையலாம்:
> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=410094
>
> உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்கள்
> http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/ முகவரியில் பதிவு செய்யப் படுகின்றன.
>
> பங்கு கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
>
>


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே - அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070422/db0c18f9/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list