[உபுண்டு தமிழகம்][அறிவிப்பு] பைஸ்டி பாஃன் இன்று வெளியிடப் படுகிறது...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu Apr 19 02:58:40 BST 2007


வணக்கம்,

அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் பைஸ்டி பாஃன் இன்று, ஏப்ரல் 19, வெளியிடப்
படுகிறது.

நன்றி

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070419/d3fe3ea1/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list