[உபுண்டு தமிழகம்]உதவிக்கு வரலாமா...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Apr 17 17:46:29 BST 2007


வணக்கம்,

1)  ஜிமெயிலும் கேமெயிலும் - http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=411153

2) கான்வர்சேஷன் மூலம் ஐ.ஆர்.சி -
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=410094

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070417/b8f12372/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list