[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு பீஸ்டி பீடா சோதனை முடிவுகள்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Apr 8 17:25:02 BST 2007


எழுத்துப் பிழைகளின் காரணமாக கீழ்காணூம் இணைப்பிற்கு சோதனைக் குறிப்புகள்
மாற்றப் பட்டுள்ளன.

http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2421077

நன்றி..

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070408/4de1e84d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list