[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு பீஸ்டி பீடா சோதனை முடிவுகள்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Apr 8 16:20:53 BST 2007


வணக்கம்,

பீஸ்டி பீடாவினை பதிவிறக்கி மேற்கொண்ட சோதனைகளின் முடிவுகள் உபுண்டுதமிழ் குழும
விவாதத்தளத்தின் பக்கத்தில் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2420690

தாங்கள் சோதனைகள் மெற்கொண்டிருந்தால் சோதனைகளின் விவரங்களையும் இத்தறியின்
பதிலுரையாக அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

குபுண்டு குறித்து சோதனைச் செய்துவிட்டு எழுதுகின்றோம்.

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070408/550bd1c6/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list