[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Apr 8 10:40:59 BST 2007


வணக்கம்,

உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் இன்றிரவு நடைபெறும்.

நேரம்: இரவு 8.00 மணி

வழங்கி: irc.freenode.net

வாயில்: #ubuntu-tam

நன்றி

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070408/727a1d1a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list