[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழுவின் இணைய இணைப்புகள்..

senthil raja senthil.nkkl at gmail.com
Sun Nov 19 08:00:44 GMT 2006


is it displayed in the home page of ubuntu-tam.org

On 11/19/06, amachu <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் இணைய இணைப்புகள் கீழ்வருமாறு,
>
> 1) இணையத் தள முகவரி: www.ubuntu-tam.org
> 2) உபுண்டு தமிழ் குழும விகி பக்கம்: https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam
> 3) உபுண்டு தமிழ் குழும விவாதத் தளம்: http://thamizh.ubuntuforums.org/
> 4) உபுண்டு தமிழாக்க மடலாடற் குழு:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> 5) தமிழக உபுண்டு பயனர் மடலாடற் குழு:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> 6) IRC வாயில்: #ubuntu-tam
>
> வாழ்த்துக்கள்
>
>
>
> --
> அன்புடன்,
>
> ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
>
> [SRI RAMADOSS M]
> Contact Person: Ubuntu Tamil Team
> Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> Blog: http://aamachu.blogspot.com/
> IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061119/1ee35110/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list