[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழுவின் இணைய இணைப்புகள்..

amachu shriramadhas at gmail.com
Sun Nov 19 03:30:23 GMT 2006


வணக்கம்,

உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் இணைய இணைப்புகள் கீழ்வருமாறு,

1) இணையத் தள முகவரி: www.ubuntu-tam.org
2) உபுண்டு தமிழ் குழும விகி பக்கம்: https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam
3) உபுண்டு தமிழ் குழும விவாதத் தளம்: http://thamizh.ubuntuforums.org/
4) உபுண்டு தமிழாக்க மடலாடற் குழு:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
5) தமிழக உபுண்டு பயனர் மடலாடற் குழு:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
6) IRC வாயில்: #ubuntu-tam

வாழ்த்துக்கள்


 
-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
More information about the Ubuntu-tam mailing list