[உபுண்டு தமிழகம்] ?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Dec 17 02:05:00 GMT 2006


ஓ மயூரன்!
ரீட் ஒன்லி மோட் இல் இருக்கீங்களா?
திவே
-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061217/d36f9b20/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list