[உபுண்டு தமிழகம்]இன்றைய IRC உரையாடல் குறித்து...

amachu shriramadhas at gmail.com
Sun Dec 17 06:56:18 GMT 2006


வணக்கம்,

அவசர வேலையாக அலுவலகம் செல்ல வேண்டியுள்ளது. இன்றைய IRC  உரையாடலில் கலந்து
கொள்ள இயன்றால் தான் இயலும்.

தாங்கள் அனைவரும் தொடருங்கள்.
-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list