Onderwerp : Audio

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Mrt 25 06:32:45 GMT 2008


On Mon, 24 Mar 2008, Han Bronsveld wrote:

> Ik had graag vooraf gezien dat alles zou werken. Ik wacht nu maar op 
> 8.04 en maak dan de dual-boot aan. Moet ik nog extra maatregelen nemen 
> ivm Vista of kan dat rechtstreeks vanaf de Live-CD?

Dat zou direct moeten werken.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080325/1db5bfaa/attachment.pgp