Onderwerp : ubuntu 8004beta

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Mrt 28 11:29:07 GMT 2008


On Fri, 28 Mar 2008, Patrick Coeman wrote:

> - Ik ben na het inloggen mijn numeriek klavier kwijt. Tot en met het
> inloggen werkt dat perfect.

Systeem -> Voorkeuren -> Assisterende technologieen ->
Toetsenbord-toegankelijkheid -> MuisToetsen -> vinkje uitzetten

> - In PSI ben ik de pgp versleuteling kwijt als ik prive wil chatten met
> iemand. De versleutelde verbinding tussen mij en server werkt wel.

bugs.launchpad.net is je vriend :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080328/054243d8/attachment.pgp