Onderwerp : Nu verder met het magazine!

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Feb 17 18:50:11 GMT 2007


On Sat, 17 Feb 2007, David Westerink wrote:

> beetje om licenties enzo (ogg is free as in beer) maar dat is wel een

Ogg/Vorbis is Free. Niet alleen 'as in beer', ook 'as in speech' :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070217/28f5af97/attachment.pgp