Onderwerp : Hoe controleer je iemands acties voor Ubuntu?

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Feb 18 19:52:23 GMT 2007


On Sun, 18 Feb 2007, Florian van der Zee wrote:

> Als iemand bij de Proposed Members staat van Ubuntu Nederland, hoe
> wordt dan de activiteit van die persoon dan bepaald? Voorbeeld: ik
> promoot Ubuntu, maar hoe weten de moderators dat?

Als je het goed doet, is promotie zichtbaar ;)

Of je komt af en toe eens langs op IRC om te vertellen/vragen.

Of je vraagt/vertelt hier op de mailinglist wat je allemaal doet.. 

Verzin het maar :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070218/aa12639e/attachment.pgp