Onderwerp : ubuntu-nl launchpad team

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Za Feb 17 18:53:44 GMT 2007


On za, 2007-02-17 at 16:01 +0100, Wesley S. wrote:
> Ik heb een lange tijd geleden lidmaatschap ingediend voor het
> ubuntu-nl team op Launchpad. Ik heb hier nog geen reactie van
> ontvangen.
> 
> Wat moet je eigenlijk precies doen om lid te worden van het ubuntu-nl
> team?

Actief zijn binnen Ubuntu NL. Lijkt me vrij duidelijk in jouw geval ;)

> Ik zie dat er nog heel veel mensen op de "Proposed Members" list
> staan. Wie beheert deze lijst?

Ik. Ik zal vanavond nog eens door de lijst heenlopen en mensen approven.
-- 
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070217/b46dd737/attachment.pgp