Onderwerp : VPN en UMTS

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Dec 19 12:39:56 GMT 2007


On Wed, 19 Dec 2007, Mark Veenstra wrote:

> daarvoor het bestand /etc/ppp/peers/ppp0 aanpassen naar dezelfde
> chatscript zoals die wordt gebruikt door GPRS Easy Connect. Of zijn er
> nog meer bestanden waar ik rekening mee moet houden?

Vergeet /etc/chatscripts niet.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071219/f2ec6328/attachment.pgp