Onderwerp : VPN en UMTS

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Dec 19 12:47:11 GMT 2007


On Wed, 19 Dec 2007, Mark Veenstra wrote:

> Ik heb in de bijlage beide bestanden van GPRS Easy Connect toegevoegd
> zoals het nu werkt. Als ik het goed interpreteer, dan moet ik het
> bestand /etc/ppp/peers/ppp0 vervangen met het bestand run uit de
> bijlage. En het bestand /etc/chatscripts/ppp0 vervangen met het bestand
> chat.

Klopt, al denk ik dat deze regel weg kan uit het 'run'-bestand: 

> logfile "/home/mark/.gprsec/conn.log"

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071219/ed1bbb74/attachment.pgp