Onderwerp : taalinstellingen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Okt 12 04:19:30 CDT 2005


On Wed, 12 Oct 2005, Dennis Kaarsemaker wrote:

> On wo, 2005-10-12 at 10:22 +0200, Martijn van de Streek wrote:
> 
> > LC_ALL override _alles_ afaik, dus boeien settings in LC_MESSAGES,
> > LANG etc ook niet meer.
> 
> LC_* override *niets*. Het is de keuze van het programma welke variabele
> hij pakt om de taal te kiezen. Het gebruik van LC_MESSAGES is niet een
> gedefinieerde standaard, LANG/LANGUAGE kunnen ook.

POSIX is het niet met je eens:
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/basedefs/xbd_chap08.html#tag_08_02

En de gemiddelde distributie/programma's ook niet:
http://www.suse.de/~mfabian/suse-cjk/locales-env-var.html
http://mail.nl.linux.org/linux-utf8/2003-03/msg00025.html

de "environ" manpage zegt het ook:
    LANG  The name of a locale to use for locale categories when not over‐
       ridden by LC_ALL or more specific environment variables like
       LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_MONETARY, LC_NUMERIC,
       LC_TIME, cf. locale(5).

de "perllocale" manpage ook:
LC_ALL
	LC_ALL is the ``override-all'' locale environment variable. If it is
  set, it overrides all the rest of the locale environment variables.
LANG
  LANG is the ``catch-all'' locale environment variable. If it is set,
  it is used as the last resort after the overall LC_ALL and the
  category-specific LC_....

Het is ook "standard procedure" in programma's die specifieke input van
externe programma's moeten krijgen, om de locale eerst op LC_ALL=C te
zetten, zodat je weet welk nummerformaat je krijgt etc.

Die programma's van jou zijn dus gewoon buggy, en moeten gefixed worden.

Martijn
-- 
Never moon a werewolf
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051012/80d22bde/attachment.pgp