Onderwerp : taalinstellingen

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Wo Okt 12 03:57:23 CDT 2005


On wo, 2005-10-12 at 10:22 +0200, Martijn van de Streek wrote:

> LC_ALL override _alles_ afaik, dus boeien settings in LC_MESSAGES,
> LANG etc ook niet meer.

LC_* override *niets*. Het is de keuze van het programma welke variabele
hij pakt om de taal te kiezen. Het gebruik van LC_MESSAGES is niet een
gedefinieerde standaard, LANG/LANGUAGE kunnen ook.
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051012/45caf630/attachment.pgp