installeren

Dennis Kaarsemaker dennis op kaarsemaker.net
Ma Nov 28 20:14:27 GMT 2005


On ma, 2005-11-28 at 20:09 +0100, pvds wrote:

> Moet er voor elke nieuwe ubuntu update een nieuwe 'scribus-versie' 
> gedownload worden ?

sudo apt-get install scribus 

Als je hem gewoon vanuit de repositories installeert, wordt-ie
automatisch upto-date gehouden.

> O ja nog iets wanneer gaat men in godsnaam een volledige usb-adsl 
> configuratie in de ubuntu-distro zetten.

Niet. USB modems zijn een vieze hack waar vrijwel alleen voor windows
drivers voor zijn.
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051128/0bc0cf6a/attachment.pgp


More information about the ubuntu-nl mailing list