[உபுண்டு_தமிழ்]திருக்கோணமலையில் FOSS கருத்தரங்கு.

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Wed Apr 15 04:22:06 BST 2009


On Sunday 12 April 2009 15:14:02 M.Mauran | மு.மயூரன் wrote:

> நேற்றுத்தான் படங்கள் வந்து சேர்ந்தன. இரண்டொரு நாளில் முழுமையான அறிக்கை

> தருகிறேன்.

>


காத்திருக்கிறேன்.


--


ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090415/e52af4a7/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list