[உபுண்டு_தமிழ்]கடந்த மாத பணியறிக்கை

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat May 3 03:44:38 BST 2008


வணக்கம்

கடந்த மாதம் உபுண்டு தொடர்பான பணிகளில் தாங்கள் ஈடுபட்டிருந்தால் அவற்றை
https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam/Monthly_Reports பக்கத்தை தொகுத்து இடுமாறு
கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080503/f51e8dbc/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list