[உபுண்டு_தமிழ்]கட்ஸி வேகப்பிரச்சினை

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Mon Oct 29 15:55:56 GMT 2007


ஆமாம் "கட்சி" மாறாமலிருப்பது உசிதம்தான் ;-)
எந்தக்கட்சி நீங்கள்?

:-)))

//பயர்பாக்ஸ் பிரச்சினை பழையதுதான். சந்தேகத்தில் மாற்றினேன். சரியாகிவிட்டது.
//

எந்தப்பிரச்சினை? என்ன மாற்றம்? விளக்குவீர்க்ளா?


-மயூரன்


On 10/29/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> கட்சிக்கு மாறாமல் இருப்பதே உசிதம்.
> முன்னிருப்பு மேல்மேசையை முப்பரிமாணமாக்கிவிட்டார்கள்.
> சில இயக்கி பிரச்சினைகள் உள்ளன.
> அதனால் துவக்கமே நேரமாகிறது.
> பயர்பாக்ஸ் பிரச்சினை பழையதுதான். சந்தேகத்தில் மாற்றினேன். சரியாகிவிட்டது.
>
> நிறுவல்போது மிரர் கிடைக்காமல் நின்றுபோனது. பிறகு மோடம் ஐ மின்நிறுத்தி
> மீண்டும் நிறுவினேன்.
>
> மொத்ததில் நன்றாக இல்லை.
> இன்று மீண்டும் பீஸ்டி நிறுவப்போகிறேன்.
> திவா
>
> On 10/29/07, M.Mauran | மு.மயூரன் <mmauran at gmail.com> wrote:
> >
> > http://osnovice.blogspot.com/2007/10/slow-internet-connection-in-ubuntu.html
> >
> >
> > இந்த தொடுப்பில் சொல்லப்பட்டவை தீர்வைத் தருகின்றனவா/
> >
> > (நான் இன்னும் கட்ஸிக்கு மாறவில்லை)
> >
> > -மு.மயூரன்
> >
> > --
> > http://www.mauran.blogspot.com | http://www.tamilgnu.blogspot.com |
> > http://www.noolaham.net
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
> >
>
>
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
http://www.mauran.blogspot.com | http://www.tamilgnu.blogspot.com |
http://www.noolaham.net
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20071029/34667fd0/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list