[உபுண்டு_தமிழ்]10 மார்ச் 07, தமிழாக்கத்திற்கான ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் - அழைப்பு...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Fri Mar 9 23:47:20 GMT 2007


தங்களின் நினைவுக்காக....

:-)

On 3/7/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> இவ்வாரம் சனிக்கிழமை  நடைபெறவிருக்கும் ஐ.ஆர்.சி உரையாடலுக்கான இணைப்பு
> வருமாறு.
>
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC_
> உரையாடற்_தொகுப்பு/10_மார்ச்_2007
>
> சுருக்கமாக:
>
> தேதி: 10 மார்ச் 2007
> நேரம்:  இந்திய நேரம் இரவு 8.00 முதல் 9.00 வரை
> ஐ.ஆர்.சி: irc.freenode.net
> வாயில்: #ubuntu-tam
>
> மீண்டும் கேடீயீ  மூலம் தமிழாக்க பணிகளை  துவக்கியிருப்பதால் அதில் பார்க்க
> நேரிடும் சொற்களையும் இவ்விவாதங்களில் ஈடுபடுத்த உத்தேசம். அதன் பின்னர்
> விக்சனரி விவாதக் குழுவிற்கு அனுப்பலாம்.
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070310/47f752af/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list