[உபுண்டு_தமிழ்]இது ரொம்ப முக்கியம் சாமியோஓஒ!

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat Jun 23 01:39:36 BST 2007


//இப்போது scim வேலை செய்வதில்லை. (சரிதானா?)//

ஏன்?

புரியவில்லையே

உபுண்டு சூழலில் வேலை செய்கிறது.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070623/79a17b66/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list