[உபுண்டு_தமிழ்]இது ரொம்ப முக்கியம் சாமியோஓஒ!

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat Jun 23 01:41:15 BST 2007


ஆ...
புரிந்துவிட்டது.

உபுண்டு சூழலானால் எல்லா தமிழ் வாதிகளையும் இரட்டைச் சொடுக்கலில் நிறுவ
தபுண்டுவை பயன்படுத்தலாம்.
64 bit, குபுண்டு போன்றவற்றுக்கு இன்னமும் தபுண்டுவின் ஆதரவு இல்லை.
விரைவில் குபுண்டுவுக்கு ஆதரவு வழங்க எண்ணம். 64 bit இற்கு இப்போதைக்கு இல்லை


-மு.மயூரன்

On 6/23/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> //இப்போது scim வேலை செய்வதில்லை. (சரிதானா?)//
>
> ஏன்?
>
> புரியவில்லையே
>
> உபுண்டு சூழலில் வேலை செய்கிறது.
>-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070623/ca79e0a5/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list