[உபுண்டு_தமிழ்]ஸ்கிம் - தமிழாக்கம்..

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sun Jun 3 03:41:24 BST 2007


//இது செயலியிலில் எந்த கன்டெக்ஸ்டில் பயன்படுத்தப் படுகிறது என்பதில் தெளிவு
இல்லாது போகவே  அப்படியே பயன்படுத்தியிருந்தேன்.//

சொற்பொருத்தம் குறித்து தெளிவில்லாமலிருந்தால், அவற்றை ஆங்கிலத்திலேயே அப்படியே
விடலாமே? இன்னொருவர் அதனை செய்ய முடியும். ஆங்கிலத்தை அப்படியே தமிழில்
எழுதுவது மொழிபெயர்ப்பு ஆகாதல்லவா? அதனால் பயன் எதுவும் இல்லை என்பதோடு, எமது
பணியை பின்னோக்கிதான் கொண்டு செல்லும்.

சொல் கிடைக்காவிட்டால் ஆங்கிலச்சொல்லை அப்படியே விடுவதுதான் வழமை. நல்லது.

வள்ளள் என்பது கவித்துவமான சொல்லாக இருக்கலாமோ என்னவோ, சரியான விளக்கத்தைத்
தரவில்லை.
வள்ளல் என்பது ஒரு நபரைக் குறிக்கும் சொல்.

வள்ளல் வாரி வாரி வழங்குவார். கேட்காமலும் கொடுப்பார். கொடுக்காமலும் விடுவார்.
வழங்கி என்றால், அதற்கு வழங்குஅது வேலை.
கேட்டால் வழங்கும்.

கேட்டு மறுக்கவும் முடியாது.

வழங்கி நீண்டகாலமாக புழக்கத்தில் இருக்கும் நல்ல சொல்

சொற்கள் பற்றிய கலந்துரையாடல்களை விக்சனரி குழுமத்தில் நடாத்தினால் பலரும்
பங்குபற்ற வழி ஏற்படும்.

அத்தோட்டு சீரான சொற்கள் மென்பொருள் இடைமுகப்புகளில் வரவும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.

-மு.மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070603/a028f75f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list