[உபுண்டு_தமிழ்]கோபுண்டு | Gobuntu.. ;-)

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat Jul 14 18:25:15 BST 2007


ஆ...
ஒன்றை மறந்துவிட்டேன்.

இந்த மாற்றங்களுக்கெல்லாம் பின்னாலிருந்து சளைக்காது நகர்த்திக்கொண்டும்
நகர்ந்துகொண்டிருக்கும் அந்த மனிதர்,

ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன்.

அவருக்கும் அவரது சளைக்காத போர்க்குணத்திற்கும் நன்றிகள்.


On 7/14/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> திறந்த மூல இயக்கத்தின் அடுத்த கட்ட நகர்வை உபுண்டு ஆரம்பித்து வைக்கிறது.
>
> மிக்க மகிழ்ச்சி.
>
> மார்க் ஷட்டல்வோர்த்க்கு வாழ்த்துக்கள்.
>
> -மு.மயூரன்
>
>
>
> On 7/14/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> >
> > On Saturday 14 July 2007 12:04:22 ஆமாச்சு wrote:
> > > இதைப் பாருங்க..
> > >
> > > http://www.markshuttleworth.com/archives/130
> >
> > https://wiki.ubuntu.com/FreeSoftwareLaptop
> >
> > &
> >
> > http://www.markshuttleworth.com/archives/131
> >
> > --
> > அன்புடன்,
> > ஆமாச்சு.
> > http://amachu.net
> >
> > வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> > வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
>
>
>
> --
> visit my blogs
> http://www.mauran.blogspot.com
> http://www.tamilgnu.blogspot.com
-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070714/638fb379/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list