[உபுண்டு_தமிழ்]கோபுண்டு | Gobuntu.. ;-)

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat Jul 14 18:24:11 BST 2007


திறந்த மூல இயக்கத்தின் அடுத்த கட்ட நகர்வை உபுண்டு ஆரம்பித்து வைக்கிறது.

மிக்க மகிழ்ச்சி.

மார்க் ஷட்டல்வோர்த்க்கு வாழ்த்துக்கள்.

-மு.மயூரன்On 7/14/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> On Saturday 14 July 2007 12:04:22 ஆமாச்சு wrote:
> > இதைப் பாருங்க..
> >
> > http://www.markshuttleworth.com/archives/130
>
> https://wiki.ubuntu.com/FreeSoftwareLaptop
>
> &
>
> http://www.markshuttleworth.com/archives/131
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070714/94d9b1a4/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list