[உபுண்டு_தமிழ்]குநோம் முனைய பிரச்சனை

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Feb 25 14:38:56 GMT 2007


உபுண்டுவோடு நிறுவப் பெறும் குநோம் முனையத்தில் தமிழ் எழுத்துக்கள் உள்ளிடும்
போதும் திரையிடும் போதும் தெரிவதிலுள்ள சிக்கல் எதனால்? தீர்வு என்ன?

பார்க்க: http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/
குநோம்_முனைய_பிரச்சனை

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070225/2b68c9fd/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list