[உபுண்டு_தமிழ்]கேடீயீ தமிழாக்கம்...

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Mon Feb 19 09:29:16 GMT 2007


சிறிய பரிந்துரை.
இடைமுகப்புக்கு கொடுக்கும் கவனத்திலும் பார்க்க மேலதிக கவனம்
கொடுக்கப்பட்டாலும் பரவாயில்லை.
உதவி ஆவணங்களை முழுமையாக மொழிபெயர்த்துஇ முடிக்க வேண்டும். அதுவே உண்மையான
தமிழாக்கம். அத்தோடு அதுவே மிகுந்த பயனை தரும்.
நேரம் கிடைக்கும்போது நானும் இணைந்துகொள்கிறேன்.On 2/19/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> கேடீயீ தமிழாக்கம் செய்ய நாம் பொறுப்பேற்றிருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே....
>
> இது வரை http://websvn.kde.org/trunk/l10n/ முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கி
> தமிழாக்கம் செய்து வந்தோம். இனிட் கே டீ யீ 4 வெளியீட்டுக்கு போகிறபடியால்
> http://websvn.kde.org/branches/work/kde4-l10n/ முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கி
> தமிழாக்கம் செய்ய பரிந்துரைகள் செய்யப் பட்டுள்ளன.
>
> மேலும் இம்முறை இதனை நேர்த்தியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் எனத்
> திட்டமிட்டோம். இதற்காக 2008 ம் வருடம் பிறக்கும் தமிழ் புத்தாண்டை இலக்காகக்
> கொள்ளலாம் என முடிவு செய்யப் பட்டது. பத்து பேர் கொண்ட குழு பரிந்துரைக்கப்
> பட்டது. இந்த பத்து பேர் கொண்ட குழு வேறெதிலும் கவனம் கொடுக்காமல் கேடீயீ
> தமிழாக்கதிற்காக மட்டும் நேரம் கொடுப்பது எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
>
> இடைமுகப்போடு ஆவணமாக்கலிலுும் சமமான கவனம் கொடுத்து இம்முறை தமிழாக்கம்
> செய்ய முடிவு செய்யப் பட்டுளது. வாராந்திர தமிழாக்கத்திற்கான IRC உரையாடலில்
> பங்கு கொண்டு அவ்வார தமிழாக்கதிற்கான நிலையினை தெரிவிப்பது முதலியன தமிழாக்கம்
> செய்ய விரும்பும் தன்னார்வி களிடமிருந்து கோரப் படும் குறந்த பட்ச
> எதிர்பார்ப்பு.
>
> சோர்ஸ்பொர்ஜில் https://sourceforge.net/projects/kde-tamizh என்ற திட்டமும்
> பதிவு செய்யப் பட்டு அனுமதியும் கிடைக்கப் பெற்றது.
>
> மேற் கொண்டு செய்ய வேண்டியது குறித்து விரைவில் மடலிடுகின்றோம். கேடியீ
> தமிழாக்கம் செய்ய உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
>
> http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=ta
>
> நன்றி.
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே - அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே - அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070219/f39e19f6/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list