[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்

amachu shriramadhas at gmail.com
Sat Nov 25 18:01:52 GMT 2006


விவரம்:  உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்

IRC வாயில்: #ubuntu-tam

தேதி: 26 நவம்பர் 2006

நேரம்: இந்திய நேரம் மாலை 2.00 - 2.30 மணி

பொருள்: உபுண்டுவில் தமிழின் பயன்பாடுகள் - குறைகள் - தங்களின் அனுபவங்கள்

குறிப்பு: IRC Client (X-Chat, Chatzilla, gaim etc.,) நிறுவப் பெறாதவர்கள்
http://www.t9k.com/cgi-bin/cgiirc/irc.cgi துணைக் கொண்டு எளிதில் நமது
வாயிலை அடையலாம். 


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list