[உபுண்டு_தமிழ்]டிவிஎஸ் நிறுவனத்தின் தமிழ் 99 விசைப் பலகை ?

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sun Dec 31 15:30:36 GMT 2006


//GTK_2-IM-MODULE எங்கே , எவ்வுள்ளீட்டு முறையில் கையாளப் படுகிறது.//

Sorry I forgot to include it in tabuntu. I just ignored it.

tabuntu v 6.10.2_i368 will contain this package.
http://www.viduthalai.org/home/doku.php?id=tabuntu#section5

can you suggest me some importaint packages & features for next version?

Happy New Year


-M.Mauran

On 12/31/06, K. Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
>
> On 12/30/2006 08:35 PM, ம.ராமதாஸ் wrote:
> > சில விஷயங்கள்:
> >
> > மயூரன் அனுப்பிய tabuntu
> > (http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/தமிழ்_பொதிகள்)
> > கோப்பில் m17n-contrib பொதியினை நிறுவியதில் Tamil 99 விசைப்பலகை
> கிட்டியது. :-)
> >
> > இதில் வருடம் முதலிவற்றினைக் குறிக்கும் பொருட்டு தமிழ்99 விசைப்பலகையில்
> கொடுக்கப்
> > பட்டுள்ள குறியீடுகள் சரிவரவில்லை.
> >
> > மேலும் க்ஷ - என்பதும் கூட்டெழுத்தாய் வரவில்லை.
> >
> > இங்ஙனம் இருப்பதற்கும் எழுத்துருக்கும் சம்பந்தம் உள்ளதா?
>
> முதலில் க்ஷ பற்றி. ஆம் எழுத்துருக்கள் பொருத்து கூட்டெழுத்தாகவோ,
> கூடாவெழுத்துக்களாகவோ தென்படுகின்றன. இதைப் பாருங்கள்:
> http://i16.tinypic.com/4br4dig.png - சில எழுத்துருக்களில் கூடவில்லை.
> அதாவது
> இது விசைப்பலகை அமைப்பினால் உருவான ஒரு பழு அல்ல. எந்த வி. ப. பாவித்தாலும்
> இவ்வாறே.
>
> க் + ஷ கூட்டெழுத்தாக வரவேண்டும் என்பது அத்தியாவசியமா?
>
> தமிழ் ஒருங்குறி குறியீட்டைப் பொருத்த மட்டில் குறியீட்டுக்குள்ளடக்கப்பட்ட
> உயிர்மெய்கள் 23
> ஆகும்: க முதல் ன வரையான 18 தமிழ் உயிர்மெய்களுடன் , ஜ, ஹ, ஸ , ஷ மற்றும் ஶ
> என 5
> கிரந்த உயிர்மெய். இவைகள் யாவும் அகரவுயிர் சார்ந்த உயிர்மெய்கள். இதில்
> கடைசியாக
> சேர்க்கப்பட்ட கிரந்த எழுத்தே ஶ என்பது - (unicode: 0BB6). இதை unicode 4.1இல்
> உள்ளிட்டபோது இதன் யுனிகோட் ஆங்கிலப் பெயரை SHA என்று குறிப்பிட்டனர். அதற்கு
> முன்னைய
> வெளியீடுகளில் SHA எனற ஆங்கிலத்தில் பெயரிடப்பட்ட ஷ வை unicode 4.1 முதல்
> SSA
> எனற ஆங்கிலப் பெயருக்கு மாற்றினார்கள். அதுவரை ஸ்ரீ என்ற கூட்டெழுத்துக்கு
> unicode
> அங்கீகரித்திருந்த கூட்டல் ஸ் + ரீ என்பது - unicode 4.1 முதல் அவர்கள்
> பரிந்துரைப்பது:
> ஶ் + ரீ - பார்க்க: http://www.unicode.org/faq/tamil.html#12 - இதில் கடைசி
> வினாவும் விடையும் பின்வருமாறு:
>
> *****************
> Q: What is the mapping for TSCII grantha ligature 0x82 SRI? A: Prior to
> Unicode 4.1, the best mapping is to the sequence <U+0BB8, U+0BCD,
> U+0BB0, U+0BC0>. Unicode 4.1 added the character U+0BB6 TAMIL LETTER SHA
> and as a consequence, the mapping should be updated to <U+0BB6, U+0BCD,
> U+0BB0, U+0BC0
> *********************
>
> இவ்வாறு, ஸ்ரீ க்குப் போல, க்ஷ எனற கூட்டெழுத்துக்கும் யுனிக்கோட்
> அமைப்பாளர்கள் ஏதாவது
> நியமக்கட்டளைகளைத் தெரிவித்துள்ளனரா? இல்லை என்றே எண்ணுகிறேன். கூட்டலாக
> இருப்பினும்
> கூடாமல் இருப்பினும் ஓசையின் அடிப்படையில் ஒன்றே என்பதாக நினைக்கிறேன். எனவே
> கூடாமல்
> தென்படுவதால் என்ன தவறு? ஆனாலும் எல்லா எழுத்துருக்களும் ஒரே மாதிரியாக
> தென்படுவதுதான் சாலச்சிறந்தது. அதாவது இவ்விரண்டில் ஒன்றுதான் சரி என்று
> நியம் ஒன்று
> இருப்பின் நன்றே. இதைப்பற்றி மேலும் தகவல்கள் / கருத்துக்கள் பார்க்க
> விரும்புகிறேன்.
>
> அடுத்து நீங்கள் கூறியுள்ளது: வருடம் முதலியவற்றினை குறிக்கும் தமிழ் 99 வி.ப
> வில்
> கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகள் சரிவரவில்லை. குறியீடுகள் என்று சொன்னது
> symbols
> தானே?. unicode.org இன் தமிழிற்கான U0B80.pdf கோப்பில் கடைசிப் பகக்த்தில்
> (page
> 499) காணப்படும் 8 symbols களைப் பார்க்கலாம். இதில் அப்பக்கம் உள்ளது:
> http://i10.tinypic.com/3yns4xz.png - அத்துடன் இப்பக்கத்தில் இடதுபுறமாக
> தமிழ்
> 99 உருவரையையும் ஒப்பிடுதலுக்காகக் காட்டியுள்ளேன்.  m17n-தமிழ் 99 முலம்
> உள்ளிடுகையில் இந்த 8 குறியீடுகளும் நான் முயற்சித்த எல்லா
> எழுத்துருக்களிலும் சரியாகவே
> தெரிகின்றன - பார்க்க மேற்குறிப்பிட்ட : http://i16.tinypic.com/4br4dig.png
>
> ஆக, ராம்தாஸ் மேற்கூறிய இக் குறியீடுகள் தொடர்பாக தாங்கள் கண்ட குறைபாடுகள்
> யாவை ?
>
> > தமிழ்99 விசைப் பலகை  க + அ = க என்ற ரீதியில் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளதற்கு
> ப்ரத்யேக
> > காரணம் உள்ளதா?
> > க் + அ = க என்பது ஏன் கடைபிக்கப் படவில்லை? எவரேனும் அறிந்தவர்
> சொல்லுங்களேன்...
> இதைப் பற்றி எனது கருத்துகளை பின்னர் ஒரு நாள் எழுதுகிறேன்.
>
> >
> > இப்பொதிகளின் தொகுப்பில் Remington இல்லை எனத் தோன்றுகிறது. மேலும்
> அப்பொதியுள்
> > அடக்கப் பட்டுள்ள scim-additional-tables ல் Phoenetic & Inscript
> விசைப்பலகைகள்
> > மட்டும் உள்ளது.
> >
> > ரெமிங்கடன் முறை இயல்பாக தற்போது scim-additional-tables பொதியில்
> > சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால் அடுத்த Feisty வெளியீட்டில் இது இடம்பெறும் என
> நம்பலாம்.
> >
> scim இன் தாயகம் (upstream project) www.scim-im.org சென்று பார்க்கையில்
> ta-remington முதலில் சேர்க்கப்பட்டது கடைசியாக 2006-ஒக்டோபரில்
> வெளியிடப்பட்ட
> scim-tables 0.5.7 (பார்க்க :
> http://www.scim-im.org/news/imengines_news/scim_tables_0_5_7 ).
>
> scim-additional-tables என்பது சீன, ஜப்பானிய, கொரிய (CJK) மொழிகளுக்கான
> scim-tables தவிர்ந்த, ஏனைய scim-tables களை உபுண்டுவில் சேர்ப்பதற்காக
> உபுண்டுவினால் உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பு. அது main repo /
> utilities இருந்து
> கொடுக்கப்படுகிறது - அதாவது Canonical நிறுவனத்தின் பொறுப்பிலிருந்து. இதுவரை
> அக்காப்பகத்தில் இருந்து எட்ஜிக்கு 0.5.6-1build1என்பதுதான் கொடுக்கப்படுகிறது.
> தாங்கள் " ரெமிங்கடன் முறை இயல்பாக தற்போது scim-additional-tables பொதியில்
> சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால்" என்று கூறுவது புரியவில்லை. வேறு ஏதாவது cvs யில்
> உள்ளதா?
>
> நண்பர் மயூரன் தயாரித்த தபுண்டு பொதியும், உபுண்டுவின்
> scim-tables-additional
> (0.5.6-1build) பொதியையே உள்ளடக்கியதால் ரெமிங்டன் வி.ப. அதிலும் இல்லை.
>
> ஆயினும் scim-tables 0.5.7 யை www.scim-im.org இலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து
> அதினுள்ளுள்ள Tamil-remington.txt.in என்ற கோப்பை வெளியெடுத்து பின்வரும்
> கட்டளை
> மூலம் இருவாக்கலாம் (compiling) :
>
> scim-make-table scim-make-table ~/Tamil-remington.txt.in -b -o
> ~/Tamil-remington.bin
>
> மேற்குறிபிட்ட கட்டளை Tamil-remington.txt.in கோப்பு பயனரின் அகவடைவுவில்
> (home
> directory) இருப்பதாயின். வேறு இடத்தில் இருப்பின் ~/ என்பதற்கு பதிலாக
> சரியான
> இடத்தை எழுதவும். சரியாக அக்கட்டளை செயலிக்குமாயின் வெளிவரும் பைனரி கோப்பை
> scim
> யின் GUI இடைமுகமூடாக நிறுவலாம். அல்லது நேரடியாக பயனரின்
> ~/.scim/user-tables
> என்ற அடைவுவினுள் சேர்க்கலாம்.
>
> NRC-FOSS யின் தளதில் இருந்தும் பதிவிறக்கி நிறுவலாம் தானே?
> > இங்ஙனம் scim-additional-tables பொதிபிலேயே Tamil99 மற்றும் Bamini யும்
> > சேர்க்கப்படுதல் நலம்.
> >
> > <http://www.scim-im.org/downloads/imengines_download>
> மீண்டும் குறிப்பிடுகிறேன் scim-additional-tables என்பது உபுண்டுவின்
> தொகுப்பு.
> நீங்கள் விரும்பும்படி scim-tables முறைக்கு தற்போதில்லாத ஏனைய வி.ப.
> அமைபுக்கள் உள்
> கொண்டு வர வேண்டுமாயின், முதலில் upstream project யினுள் அவை வர முயலுங்கள்
> -
> இங்கு upstream project ஆனது scim-im.org ஆகும். அதன்பின் ubuntu
> நிறுவனத்தினர்
> scim-additional-tables உள் சேர்க்கட்டும். (ரெமிங்டனை NRC_-FOSS
> முன்னெடுத்தது போல)
>
> 2005 கடைசி மாதங்களில் ரெட்ஹாட்டின் இந்திய மொழிக்குழுவினர் முதலில்
> inscript,
> phonetic என இரண்டையும் scim-tables க்குத்தான் உருவாக்கினர். அக்காலத்தில்
> அக்குழுவின்
> அங்கத்தினர் திரு. ஜென்ஸ் பீட்டர்சன் எனபவருடன் எனது சில வினாக்களுக்காக
> மடல்கள் மூலம்
> தொடர்பு கொண்டிருந்தேன். அப்போது அவர் கூறியிருந்தார் பின்வரும் காலங்களில்
> அவர்கள்
> scim-tables விட m17n க்குத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க உள்ளதாக. அதே போல
> நண்பர்
> பீலிக்ஸ் எழுதிய தமிழ்99 மற்றும் ta-typewriter இரண்டும் scim-tables க்கு
> கொடுக்கப்படவில்லை - m17n க்கு மட்டுமே.
>
> உண்மையில் ரெட்ஹாட் இந்திய மொழிக்குழுவினரது m17n பங்களிப்புக்கள் எல்லாம்
> lookup-table
> முறைகளே. அதாவது scim-tables க்கு எழுதும் assignment statements
> எல்லாவற்றையும் அப்படியே m17n க்கான mim கோப்பில் உபயோகிப்பது. m17n-lib
> க்கே
> உரித்தான LISP அடிப்படையிலான programming steps அவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை.
> உதாரணத்திற்கு m17n-ta-trans அத்துடன் மயூரனின் m17n-ta-avarangal என்பன
> பொருத்தமான இடங்களில் LISP statesment பாவிக்கின்றன. வேகம் குறைந்த கணினி
> சூழல்களில்
> tables முறைகளை விட m17n (ta-trans, ta-avarangal போன்றவைகள்) முறைகள் தான்
> சிறப்பாக இருக்கும் என்பதைக் கண்டிருக்கிறேன். மேலும் முக்கியமாக m17n, scim
> உடன்
> மட்டுமல்லாது வேறு உள்ளிடல் முறைமைகளுடனும் (uim, iiimf) பின்முகமாக
> இயங்குவதற்கு
> சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளன. எட்ஜியில் uim உடன் m17n செயலிக்கிறது என்பதை நான்
> கூறியிருந்தேன்.
>
> ஆக scim-tables முறைக்கு முன்னெடுத்துச்செல்கையில் m17n முறை தேவையில்லை என்ற
> கொள்கையை யாரும் முன்வைப்பின் நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கில்லை.
> > மேலும் scim-additional-tables அவசியமில்லாமல் அனைத்து பாரதிய மொழிகளுக்கான
> > விசைப் பலகைகளையும் நிறுவுகிறது. இதனைத் தவிர்த்து scim-tamil-tables என
> தமிழ்
> > பொதி ஒன்றினை செய்வது அதிக ஆற்றல் உள்ளதாய் இருக்கும்.
> >
> இது உபுண்டு நிறுவத்தினரிடம் கோர வேண்டியது. ஒரு பொதியானத எப்போதும் பல
> கோப்புகளை
> உள்ளடக்கியது. ஒவ்வொரு மொழிக்கும் தனித்தனி பொதியெனின் (ரெட்ஹாட்டினர்
> அவ்வாறு
> செய்கின்றனர் - பார்த்துள்ளேன்) பொதிகளின் எண்ணிக்கைகள் பெருகியிருக்கும்.
> நமது apt,
> synaptic போன்ற பொதி முகான்மைச் செயலிகளுக்கு எடை குறைந்த ஆனால் எண்ணிக்கை
> கூடிய
> பொதிகளை கையாள்வது திறமையை (efficiency) குறைக்குமா? தாங்கள் சொல்லும்
> அவசிய்யமில்லா அனைத்து வி.ப. க்களையும் நிறுவுகிறதுு என்ற குறைபாடை கையாள
> இன்னொரு
> வழியானது நிறுவப்பட்ட எல்லா tables களையும் முதலில் GUI இல்
> தேர்வுகளிலிருந்து நீக்கி
> விட்டு (அதாவது சரிக்கான் குறியை நீக்குதல்) நமக்கு தேவையானவைகளை மட்டும்
> வேண்டும் என
> மீண்டும் தேர்வுக்குறியிடல்.
>
>
> > தங்கள் கருத்துக்களை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்...
> >
> > தொடரும்...
> >
>
>
> தங்கள் அடுத்த மடலும் கண்டேன் சிறிது நேரம் முன். இன்று மாலையின் பின் நான்
> தொடர்வேன்.
>
> ~சேது
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061231/f8339b1b/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list