[Tradutores-Ubuntu] Internet Media

Miguel Bouzada mbouzada at gmail.com
Sat Oct 3 08:27:39 BST 2009


Queda entón:

Internet Media → Soporte na Internet
Permanent Sources → Recursos locais

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_minino at conf.jabberes.org


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list