[Tradutores-Ubuntu] Internet Media

Miguel Bouzada mbouzada at gmail.com
Fri Oct 2 10:29:05 BST 2009


En Moovida teño unha dubida e un "disaster" mental co termo "Internet
Media".

https://translations.launchpad.net/elisa/1.0/+pots/elisa-plugin-poblesec/gl/+translate?start=180&batch=10&show=untranslated&field.alternative_language=&field.alternative_language-empty-marker=1&old_show=all

Contextualizo:
Internet Media Internet Media, refirese ó emprego do fornecido pola rede
como un "medio/dispositivo/soporte" unha interpretación moi literal sería
"Dispositivo (de/en) internet/rede".
sobre
Permanent Sources
Refírese ós dispositivos/medios/recursos fixos da máquina que opera de Media
Center.

Algunha suxestión ??
-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_minino at conf.jabberes.org


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list