[Tradutores-Ubuntu] Dicionario desactualizado

Iván Seoane talivan.ivan at gmail.com
Wed Feb 28 21:14:27 GMT 2007


iso de oficial e non-oficial non é asi, non hai nengunha normativa
oficial, simplemente unha ou outra é apoiada por diferentes grupos ou
asociazons.More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list