Traducció del Pulse Audio

Orestes Mas orestes at tsc.upc.edu
Sun Mar 11 18:37:29 UTC 2012


A Diumenge, 11 de març de 2012 13:53:00, Xavier Mendez va escriure:
> El 11 de març de 2012 13:37, gotrunks at gmail.com <gotrunks at gmail.com> ha 
escrit:
> > Hola,
> > 
> > 2012/3/9 Orestes Mas <orestes at tsc.upc.edu>:
> >> El Divendres 09 Març 2012, a les 18:03:27, Xavier Mendez va escriure:
> >>> El 9 de març de 2012 17:29, Orestes Mas <orestes at tsc.upc.edu> ha
> >>> escrit:
> >>> 
> >>> Una pregunta: com hauríem de traduir "sink" (canal de sortida) al
> >>> català? I "source" (canal d'entrada)?
> >>> També he vist que "sink" estava prèviament traduït com a "conducte",
> >>> tot i que tant un com l'altre ho són...
> >> 
> >> Aquest cas és més fomut: si bé per "source" hi ha una traducció ben
> >> establerta en l'àmbit de l'àudio (on es parla perfectament de «font»
> >> d'àudio o «font» de senyal), en canvi per "sink" no recordo cap terme
> >> específic tan clar (a vegades es parla de «pou» de senyal però no és
> >> d'ús habitual).
> >> 
> >> Per tant, en aquest cas, i per tal d'evitar rtaduccions forçades, jo
> >> m'inclinaria per una traducció no tan literal, com la que tu precisament
> >> proposes i que és la que s'usa habitualment: «entrada» i «sortida».
> > 
> > El problema que veig en utilitzar «entrada» i «sortida» és que després
> > s'ha de traduir «Sink Output» i «Source Input»
> 
> Ja, ho acabo de veure.
> 
> Això costa una mica d'explicar:
> 
> Els Sinks i els Sources ténen ports, per on els entra o els surt "so".
> 
> En el cas d'una sortida (sink) els ports que té són d'entrada, ja que
> li *entra* so.
> Aquest so s'enviarà als altaveus, auriculars, etc.
> 
> En el cas d'una entrada (source) els ports que té són de sortida, ja
> que *proporcionen*
> el so provinent del micròfon, ...
> 
> Per això he proposat traduir-ho així:
> 
>  "Sink Input" -> Port de sortida
>  "Source Output" -> Port d'entrada
> 
> Què en penseu?

Em falta context, no sé de quin lloc del programa estem parlant. 

Amb el poc que s'intueix, jo no ho veig exactament com tu. Jo entenc que quan 
es parla de Sink i Source es fa referència al pou de senyal i a la font, 
respectivament. Aleshores "Source Output" faria referència al connector de la 
font d'on surt l'àudio cap al següent dispositiu de la cadena, i "Sink Input" 
seria el connector del dispositiu pou que és el destí final de l'àudio després 
de passar per tota la cadena.

Fixa't que els 2 termes "Source output" i "Sink input" prenen com a punt de 
vista els dispositius d'entrada/sortida, i no pas el programa. Les traduccions 
que proposes, en canvi, prenen com a punt de vista el programa, i això canvia 
el sentit que li ha volgut donar el programador, i pot portar a confusions a 
gent que usi també la interfície en anglès.

Per tant des del meu punt de vista cal fer l'esforç de cercar alternatives. 
Vejam... a risc d'allargar una mica la traducció es podria posar:

Sink Input -> Entrada del dispositiu destí. (o pou, si som agosarats)
Source Output -> Sortida del dispositiu orígen. (o font)

Si es vol escurçar, a risc de perdre una mica de context, es pot posar:

Sink Input -> Entrada del destí. (o pou, si som agosarats)
Source Output -> Sortida de l'orígen. (o font)

-- 
Cordialment,

Orestes Mas.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20120311/13b9d8d3/attachment-0001.html>


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list