Re: Traducció del Pulse Audio

Xavier Mendez jmendeth at gmail.com
Wed Mar 14 19:25:13 UTC 2012


Em sembla perfecte!

Llavors quedem en:

Sink  ->  Destí
Source  ->  Orígen

Sink Input  ->  Entrada del destí
Source Output  ->  Sortida de l'orígen

Si us sembla bé, faré els suggeriments en les cadenes
que ho necessitin.More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list